Köb og oppsägning af försäkring

Hur köper företaget vårdförsäkring?

Vårt kundteam svarar på frågor om försäkring varje vardag 9-16 på telefon 08-4000 6122 eller på e-mail: foretag@dss-halsa.se.

Företag kan kontakta vår försäljningsavdelning på e-postadressen: foretag@dss-halsa.se

-Alternativt kan ni som företag vända er till en försäkringsförmedlare för att teckna en vårdförsäkring hos DSS Hälsa. Förmedlaren hjälper er att ta fram en vårdförsäkring för ert företag.

Du kan hitta en försäkringsförmedlare genom hemsidan för förmedlarnas branschorganisation SFM.

Kan familj medförsäkras?

Anställda kan medförsäkra sin familj (partner och / eller barn) genom att:

logga in på Mitt DSS och registrera via menyalternativet Skapa familjemedlem.

Du har också möjlighet att fylla i en familjeansökan och skicka den till foretag@dss-halsa.se 

Du kan ladda ner familjeapplikationen via sidan Registrera din familj.

För frågor om registrering av en familj kan du kontakta vårt kundteam på telefon 08-4000 61 22 eller på e-postadressen: foretag@dss-halsa.se.

Priset för medförsäkring av en familj beror på det enskilda företagsavtalet.

Medförsäkra barn?

Medförsäkrade barn är täckta fram till den dag de fyller 21 år

Kraven för att teckna försäkring för barn är att föräldern har tecknat motsvarande försäkring för hans/hennes egen del samt att barnet, för att barnet ska kunna försäkras, är:

  • fullt friskt*,
  • har fyllt 1 år
  • inte har fyllt 21 år
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är medlem och fullt täckt av den svenska offentliga sjukvården genom den svenska socialförsäkringen, eller 
  • har sin fasta bosättning i Norge (utom Svalbard och Jan Mayen), Finland och Danmark (utom Grönland och Färöarna) och har rätt att erhålla tjänster som motsvarar offentliga sjukförsäkringsförmåner via offentlig eller privat täckning i bosättningslandet.

Mer information och undantag framgår av ditt  försäkringsbesked och gällande villkor, logga in och se Mitt DSS.

Ändring och uppsägning av försäkring?

Om försäkringen är tecknad via arbetsgivare, förmedlare eller annan gruppföreträdare kan försäkringen sägas upp genom att kontakta vederbörande.

Ej förmedlad konsumentförsäkring kan sägas upp med en månads uppsägningstid fram till slutet av en månad och måste göras skriftligen till DSS-Hälsa.

Du kan göra detta genom att skicka ett mejl till foretag@dss-halsa.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Varfor DSS Halsa

Köp och uppsägning av försäkring

Omfattande rapportering

Är du förmedlare?