Omfattande Rapportering

Vad är en hälsorapport?

Hälsorapporten innehåller hälsorelaterad statistik efter demografi, t ex ålder och kön, företagsstorlek, geografi och bransch. Dessutom innehåller rapporten en hälsoscore om fysisk hälsa, psykisk hälsa och score på medicinsk utredning och operationer, inom privat och offentlig vård.

Som företagskund får du veta hur nöjda de anställda är med DSS Hälsa´s service och rådgivning, leveranser från vårdgivare som har använts av de anställda, hur lång tid det tar att behandlas etc. Allt mäts mot vad som är standardiserat och normalt. Hälsorapporten innehåller även våra rekommendationer och förslag på åtgärder till en förbättrad hälsa för företaget och dess anställda. 

Hur beställer företag en hälsorapport?

Kontakta din försäkringsförmedlare för att beställa en hälsorapport. Krav för beställning är att företaget har ett löpande försäkringsavtal med DSS Hälsa som har varit gällande i minst 9 månader. Skaderapporten kan beställas löpande årsvis. 

Hälsorapportering mäter vinsten i att investera i hälsan

DSS Hälsa arbetar enbart med faktabaserad och evidensbaserad datarapportering. Insamling och användning av data är en nödvändig resurs för vår hantering och navigering.

Allt som sker i patientflödet registreras och som i enskilt fall samlas in till användbar kunskap för oss och våra kunder. Hur många skador har det skett det senaste året? Är det fysisk eller psykiska skadefall? Hur ser företagets totala skadeutveckling ut jämfört med tidigare år eller jämfört med andra företag och branscher i övrigt?

Löpande mäter vi nöjdhet avseende DSS Hälsa’s kundhantering. Vi ber även våra kunder att utvärdera alla vårdprocesser som vi igångsätter. På detta sätt kan vi dokumentera kundnöjdheten med vår service och våra tjänster, vilket medför att vi kontinuerligt lyfter vår service och leveranser till högsta möjliga nivå.

Hälsorapporten innehåller data som gör det möjligt för oss att identifiera trender bland olika företagssegment, eller över olika typer av diagnoser, hälsoproblem eller skador som oftast är osynliga för den enskilda företagskunden. Hälsorapporten är det optimala verktyget, likväl en kvalitetssäkring för att ge arbetsgivaren en feedback och insikt på den investering som görs inom köp av vård.  

Baserat på den omfattande data som erhålls är DSS Hälsa arbetsgivarnas rådgivande part som kan skräddarsy åtgärder för att minska fysisk och psykisk ohälsa. Med våra rekommendationer och förslag kan vi tillföra arbetsplatser ett nytt värde som alla anställda kan känna ett mervärde av.

Om du vill veta mer – kontakt din försäkringsförmedlare i dag.

Hur nöjda är företagets anställda?

Som arbetsgivare tänker man att alla personalinvesteringar ska ha en positiv avkastning, samma gäller för oss på DSS Hälsa. Allt vi levererar ska resultera i en förbättring – inklusive att rätt resurs alltid används.

Som företagskund får du vetskap med hjälp av vår omfattande kundundersökning hur nöjda de anställda är med DSS Hälsa´s service och rådgivning, leveranser från vårdgivare som har använts av de anställda, hur lång tid det tar att behandlas etc. Allt mäts mot vad som är standardiserat och normalt (NPS).

Minst fem anställda måste ha slutfört kund & nöjdhetsundersökningen innan det är möjligt för oss att tillhandahålla denna tjänst för ditt företag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Varfor DSS Halsa

Köp och uppsägning av försäkring

Omfattande rapportering

Är du förmedlare?