Finansinspektionens tillsyn och andra föreskrifter

Försäkringsbolaget och försäkringsgivaren är Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S. Dansk Sundhedssikring är specialist inom området vårdsförsäkring och hälso området till bl.a. arbetsgivare och andra som önskar teckna sådan försäkring. DSS Hälsa förmedlar och företräder försäkringsgivaren inom gruppvårdförsäkring i Sverige.

Försäkringsgivaren är:

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S

Hørkær 12B
2730 Herlev
Danmark
https://ds-sundhed.dk/
Organisationsnummer: 34 73 93 07
Telefonväxel: +45 70 20 61 21

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Hørkær 12B, 2730 Herlev.

Dansk Sundhedssikring A/S står under finanstilsynet som ett skadesforsikringsselskab.

Förmedlare och företrädare avseende denna försäkring är:

DSS Hälsa AB
Vasagatan 10
111 20 Stockholm
Sverige
Orgnr: 556751-0424
E-postadress: 
foretag@dss-halsa.se

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Sverige.

DSS Hälsa AB står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige.