Vägledning för klagomålshantering

Du som kund är viktig för oss och vår målsättning är att du som kund ska vara nöjd.

Vi på DSS Hälsa mäter alltid kundnöjdheten i hela den handläggande processen av din vårdförsäkring. För att vi ska bli ännu bättre behöver vi få veta om du är missnöjd eller har ett klagomål. Vi gör alltid vårt yttersta för att belysa ditt ärende.

Vägledning för klagomålshantering

Vänd dig till avdelningen som hanterade ditt ärende

Om du inte håller med, är missnöjd med ett beslut eller vill ha svar på frågor eller tveksamheter, kontakta avdelningen som behandlade ditt ärende. På detta sätt kan vi bäst och snabbast reda upp missförstånd och tillsammans försöka hitta den bästa lösningen.

Ring oss på 08 4000 6121, mycket kan lösas genom ett samtal, alternativ logga in på Mitt DSS för en säker kommunikation.

 

Kontakta klagomålsansvarig på DSS Hälsa

Om du fortfarande är missnöjd efter din förfrågan till avdelningen som har behandlat ditt ärende kan du kontakta klagomålsansvarig, Thomas Palmqvist.

Du kan även använda kontaktformuläret för en omprövning av ditt ärende.

Ansvarig för klagomål hanterar ditt klagomål med nya ögon och utvärderar ärendet oberoende och opartiskt.

Vi behandlar ditt klagomål så snart som möjligt och eftersträvar att behandla det inom sju arbetsdagar. Klagomålet måste lämnas in så snart som möjligt och senast inom sex månader efter det att du har fått information om beslutet i ditt ärende.

Kontakta DSS Hälsa Klagomålsansvarige på Telefon 08 4000 6122 Alternativt använd kontaktformuläret nedan:

Kontakta DSS Hälsa klagomålsansvarige:

Klagomålsformulär

Kontakt information
Klagomålsupplysningar

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du som är privatperson kan få oberoende och kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärenden och tvister som rör konsumenter (privatpersoner). Prövning i ARN är kostnadsfri och beslutet kommer som en rekommendation. ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom. För mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn@arn.se

 

Konsumentvägedning

Du kan också få råd och hjälp via din kommunala konsumentvägledare eller genom att besöka konsumentverkets webbaserade konsumentupplysning på www.hallakonsument.se

 

Allmän domstol

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol www.domstol.se. Möjligheten att få din sak prövad i domstol föreligger oavsett om någon av nämnderna har yttrat sig. En rättsskyddsförsäkring täcker i många fall kostnaderna. En sådan försäkring brukar ingå i bland annat motor-, fordons-, hem-, fritidshus- och reseförsäkringar.

Klagomålsansvarig anmäld till Finansinspektionen:

DSS Hälsa AB

Thomas Palmqvist är anmäld som klagomålsansvarig