Tänk dig en vårdförsäkring som bygger broar mellan den privata och offentliga vården. DSS Hälsa utgör denna bro. Vi är specialiserade och engagerade på området vård, hälsa & försäkring och är Nordens ledande specialist inom vårdförsäkringar. Vårt uppdrag och vår framgång bygger på att navigera kundens hela patientresa till all form av vård – oavsett offentlig eller privat.

Vi har egna läkare och sjuksköterskor anställda, - vårt Hälsoteam har många års erfarenhet från den svenska vården. Hälsoteamet tar hand om den anställdes alla förekommande frågor;  vårdnavigering, bokning av vård, uppföljning under och mellan behandlingar. DSS Hälsa är den rådgivande parten till den anställdes vårdresa inom den privata och offentliga vården.

 

DSS Hälsa´s vårdförsäkringar bidrar till att leverera högsta vårdkvalitet till mycket konkurrenskraftiga villkor.

Hälsoteamet ger företagets personal en trygg resa genom hela behandlingen - vi levererar mer än bara en vårdförsäkring.  Navigering och rådgivning till privat och offentlig vård ingår.

Hos DSS Hälsa får den anställde aldrig ett nej!

Vårt Hälsoteam:

-Navigerar vårdbehov för både offentliga och privata behandlingar.

-Hjälper era anställda oavsett om det täcks av försäkringen eller ej.

-Vägleder den anställdes hela behandlingsresa från första samtalet till avslutad behandling.