Varför DSS Hälsa?

Specialisten inom Vård, Hälsa & Försäkring

Tänk dig en vårdförsäkring som bygger broar mellan den privata och offentliga vården. DSS Hälsa utgör denna bro. Vi är specialiserade och engagerade på området vård, hälsa & försäkring och är Nordens ledande specialist inom vårdförsäkringar. Vårt uppdrag och vår framgång bygger på att navigera kundens hela patientresa till all form av vård – oavsett offentlig eller privat.

Vi har egna läkare och sjuksköterskor anställda, - vårt Hälsoteam har många års erfarenhet från den svenska vården. Hälsoteamet tar hand om den anställdes alla förekommande frågor;  vårdnavigering, bokning av vård, uppföljning under och mellan behandlingar. DSS Hälsa är den rådgivande parten till den anställdes vårdresa inom den privata och offentliga vården.

Vi vägleder dig genom din vårdresa

DSS hälsa´s vårdförsäkring bidrar till att levererar högsta vårdkvalitet till mycket konkurrenskraftiga villkor.

Hälsoteamet ger företagets personal en trygg resa genom hela behandlingen – vi levererar mer än bara en vårdförsäkring. Vårt hälsoteam navigerar inom privat och offentligvård.

Hos DSS Hälsa får den anställda aldrig ett nej!

Vårt Hälsoteam:

  • Navigerar vårdbehov för både offentliga och privata behandlingar.
  • Hjälper era anställda med offentlig navigation i de fall det inte täcks av försäkringen

Vägleder den anställdes hela behandlingsresa från första samtalet till avslutad behandling

Vad kan vi hjälpa dig med?

Varfor DSS Halsa

Köp och uppsägning av försäkring

Omfattande rapportering

Är du förmedlare?