Anmäl skada

Hur anmäler jag en skada?

Du behöver anmäla din skada / sjukdom till vårt hälsoteam innan vi kan behandla ärendet. Du gör detta genom att fylla i en skadeanmälan via din personliga profil på Mitt DSS.

Om du har en fråga om en pågående skada kan du kontakta Hälsoteamet per telefon 08-4000 6121 mellan

9-17 på vardagar och 9-12 på helgerna.

Var kan jag hitta mitt pågående ärende/skadeanmälan?

Om din förfrågan rör en pågående skada kan du kontakta hälsoteamet via din säkra åtkomst till Mitt DSS.

Du kan också ringa oss på telefon 08 4000 6121,  9-17 på vardagar och 9-12 på helger.

Kan jag börja behandlingen innan jag varit i kontakt med DSS Hälsa?

Försäkringen täcker endast kostnader för behandling och undersökning som på förhand har godkänts av DSS Hälsa.

Du kan fylla i din skadeanmälan via din profil på Mitt DSS eller kontakta vårt Hälsoteam på  08-4000 6121 alla dagar på året under perioden 9-17 på vardagar och 9-12 på helgerna.

Varför måste jag ge mitt samtycke?

Vi behöver ditt samtycke för att få och inhämta information om din skada.

Ditt samtycke gäller i ett år efter att du har gett det. Om du ångrar ditt samtycke kan du alltid välja att dra tillbaka det.

DSS Hälsa vidarebefordrar aldrig din personliga känsliga information till obehöriga tredje parter.

Klagomål

Om du inte håller med eller är missnöjd med vårt beslut, vänligen kontakta vår klagomålsavdelning.

Klagomålsansvarig DSS-Hälsa AB

Vasagatan 10, 111 20 Stockholm, Sverige

eller

maila till:klagomal@dss-halsa.se

Du kan lämna in ett klagomål via detta klagomålsformulär.

Din VårdNavigator

Om din vårdförsäkring inte täcker den aktuella skadan kommer vi att kontakta dig skriftligen eller per telefon med anledning av vårt avslag, dock så erbjuder DSS Hälsa alltid hjälp med Offentlig vårdnavigering, medicinsk rådgivning etc. på skador som försäkringen inte täcker. Vi hjälper dig alltid genom hela din behandlingsresa. Vi är din VårdNavigator.

Betalar jag någon självrisk?

Om försäkringen tecknats med självrisk kommer detta att stå på försäkringsbeskedet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Anmäl skada

Mitt DSS

Hur är jag fösäkrad?

Egna utlägg