Hur är jag fösäkrad?

Var hittar jag mitt försäkringsbesked & försäkringsvillkor?

Du hittar ditt försäkringsbesked & försäkringsvillkor genom att logga in på Mitt DSS. Om du har frågor om din vårdförsäkring kan du kontakta vårt Hälsoteam på telefon 08-4000 6121.

Vilka behandlingar ingår?

Din vårdförsäkring täcker behandlingar av en rad olika sjukdomar. Du kan få mer information genom att läsa gällande försäkringsvillkor eller kontakta vårt hälsoteam på telefon på

08-4000 61 21.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen täcker ett brett utbud av behandlingar som är godkända och används inom sjukvården.

Information vad som ingår i vårdförsäkringen finns under mitt DSS samt i försäkringsvillkoren.

Exempel på vad vårdförsäkringen inte täcker:

-Akut vård

-Kroniska sjukdomar som funnits innan försäkringen

-Medfödda åkommor

-Kosmetiska behandlingar

-Hudbesvär som godartade födelsemärken och eksem

-ADHD, Aspbergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ätstörningar, allvarlig mental sjukdom, fobier

-Sömnproblem

-Tandvård

-Missbruksbehandling (kan tilläggsförsäkras)

-Förebyggande vård som vaccination

-Sexuellt överförbara sjukdomar

-Graviditetsrelaterade besvär (psykologsamtal vid förlossningsdepression kan dock ersättas, liksom besvär efter sen abort)

Försäkringsvillkoren innehåller andra specifika undantag som kan vara viktiga för dig. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom dem för att få en fullständig bild.

Behandling på sjukhus och klinik

DSS Hälsa garanterar behandling, undersökning eller liknande inom 7 arbetsdagar. Om vi ​​hänvisar dig för behandling på ett privat sjukhus eller klinik, kommer vi att hänvisa dig till en relevant specialist/behandlare i DSS-Hälsa’s vårdnätverk. Du behöver inte betala för behandlingen själv när du använder vårt behandlingsnätverk.

Betalning sker direkt mellan vårdgivaren och DSS Hälsa.

Kan jag själv välja en vårdgivare?

DSS Hälsa rekommenderar alltid behandling i vårt kvalitetssäkrade nätverk. I ett antal behandlingar har du dock möjlighet att välja en vårdgivare själv.

Observera att försäkringen endast täcker kostnader för behandling som har godkänts i förväg av DSS Hälsa. Du kan därför börja behandlingen först när du har fått din skadeanmälan godkänd.

Du kan fylla i din  skadeanmälan via din profil på Mitt DSS eller kontakta vårt Hälsoteam på 08- 4000 6121, 9-17 på vardagar och 9-12 på helger.

DSS Hälsa´s vårdnätverk

Om din behandling ska ges på ett privat sjukhus eller klinik har vi ett rikstäckande samarbete med ett antal privata sjukhus och kliniker och vårt Hälsoteam kommer att hänvisa dig till ett relevant sjukhus eller klinik. Vi säkerställer kontinuerligt kvaliteten med vårt system TreatmentFinder vilket är baserat på ett antal kriterier för att säkerställa hög kvalite och expertis under hela behandlingsprocessen.

DSS Hälsa har ett rikstäckande nätverkssamarbete inom kiropraktor, sjukgymnastik och psykologbehandling,

För psykolog- och sjukgymnastikbehandling kommer du att kontaktas av en vårdgivare från vårt nätverk inom 24 timmar, där en tid kommer att bokas med terapeuten som kan tillgodose dina behandlingsbehov.

Under kiropraktikbehandling hjälper vårt Hälsoteam dig att hitta en klinik i vårt kvalitetssäkrade nätverk.

Du behöver inte betala för behandlingen själv när du använder vårt behandlingsnätverk. Uppgörelsen sker direkt mellan terapeuten och DSS Hälsa.

Gäller försäkringen för behandling utomlands?

Försäkringen täcker undersökning och behandling i Sverige. Försäkringen täcker därför inte undersökning, behandling, akuta skador eller akut psykologisk behandling utomlands.

Om du behöver behandling efter hemkomsten kommer det att täckas utifrån den normala ramen för försäkringen. DSS Hälsa erbjuder alltid råd, även när du är på semester utomlands.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Anmäl skada

Mitt DSS

Hur är jag fösäkrad?

Egna utlägg